Final-year exhibition at the University of Hertfordshire

Pappa

Pappa is the norwegian word for father, and this series is from me to him.
My father have always been an inspiration for me, from the way he acts to the things he do. And all the items in the pictures are items that belong to him, and every single piece tells something about him as a person, what he works with, his hobbies and who he is through my eyes.

"I am not ashamed to say that no man I ever met was my fathers equal, and I never loved any other man as much"
    - Hedy Lamar

På norsk: 

Pappa er den norske ordet for far, og denne serien er fra meg til ham.
Min far har alltid vært en inspirasjon for meg, fra måten han opptrer på de tingene han gjør. Og alle objektene i bildene er gjenstander som tilhører han, og hver enkelt stykke forteller noe om han som person, hva han jobber med, hans hobbyer og hvem han er gjennom mine øyne.

"Jeg skammer meg ikke over å si at ingen mann jeg har møtt har kunnet tilsvare min far, og jeg har aldri elsket noen annen mann så mye"
    - Hedy Lamar

Even got flowers and wine from my awesome friends that came to the exhibition 

Some of the pictures I exhibited. More will be put into the gallery in a while
-
Noen av bildene jeg utstilte. Mer vil bli lagt ut i galleriet om en stund