What I have been up to lately/Hva jeg har holdt på med i det siste

I have been very busy lately helping a fashion student (Geena Ann Babu) here at the University of Hertfordshire with pictures of her clothes. Fashion photographer is not one of my strengths but I said yes to help her out. I was allowed to use the pictures for my portfolio, so I thought I would share some of them on the blog. 

-

Jeg har vært veldig opptatt i det siste med å hjelpe en mote student (Geena Ann Babu) her på University of Hertfordshire med å ta bilder av klærne hennes. Jeg er ikke den største mote fotografen, men jeg sa ja til å hjelpe henne. Jeg fikk lov til å bruke bildene i portfolioen min, så jeg tenkte jeg kunne dele dem med dere her på bloggen. 

I also played around with another fashion picture I took. The original picture is of the model from behind wearing a big white coat. I started experimenting in Photoshop and it turned out as a little series I called Evolution. 

-

Jeg har i tillegg lekt med et annet mote bilde jeg tok. Det originale bildet er av modellen sett bakfra som har på seg en stor jakke. Jeg begynte å eksperimentere i Photoshop og det endte som en liten serie jeg kaller Evolution (Evolusjon)

Not only have I been doing fashion photography, I also took some new pictures in the studio. These were not pictures for just one series, but various test shots. It ended up being one portrait and a couple of nature portraits.

-

Jeg har ikke bare drevet med mote fotografering. Jeg tok noen nye bilder på torsdag i studio. Det var ikke bare bilder til en spesiell serie, men ett par. Det endte opp med ett portrett og et par natur portretter. 

I am going to be very busy the next couple of weeks before I go home to Norway. There are two big assignments that have to be submitted so I have a lot to do. 

Hopefully will it not be to long till the next blog post. 

-

Jeg kommer til å være veldig opptatt de neste par ukene før jeg drar hjem til Norge. Det er to store oppgaver som må leveres, så jeg har nok å gjøre. 

Forhåpentligvis er det ikke så lenge til neste blogginnlegg.